Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BODAMET” powstało w 1995 roku z przekształcenia się Zespołu Robót Elektrycznych Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego PW „KOMBUD”

PPH „BODAMET” przejęło kadrę pracownicz± legitymuj±c± się wysokimi kwalifikacjami i długoletnim stażem pracy zachowuj±c dotychczasowy profil działalno¶ci.

Posiadamy własne zaplecze administracyjno – warsztatowe. Współpracujemy z wieloma projektantami przy wykonywaniu kompleksowych robót elektrycznych.

W pierwszym okresie działalno¶ci firma zatrudniała 30 osób.

więcej na temat firmy>>